ทำเว็บไซต์ Elearning

เนื้อหาเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ประกอบไปด้วย

  • ระบบสมัครคอร์สเรียน
  • แบบทดสอบก่อน หลังเรียน
  • ระบบเก็บคะแนนนักเรียน และตัดเกรด
  • มีระบบหลังบ้านสำหรับผู้สอน